So sánh sản phẩm

Học phí

Ngày đăng : 11:44:53 19-07-2017
-         Tiền học phí, phí nhập học và tiền ăn của trẻ của trẻ phải đóng ngay trong ngày đầu tiên trẻ đến trường. Các tháng tiếp theo tiền học phí và tiền ăn cần đóng từ ngày 01 - 05 hàng tháng. Sau ngày mùng 10 sẽ phải cộng thêm 10% phí nộp chậm.

-         Phí xây dựng trường cần đóng vào đầu tháng 9 (tháng đầu tiên của năm học mới).

-         Tiền học phí, phí xây dựng trường và phí phát triển sẽ không được hoàn trả lại khi trẻ nghỉ học với bất kỳ lý do gì.

-         Tiền ăn của trẻ sẽ được chuyển sang tháng sau khi trẻ nghỉ học và có thông báo của phụ huynh trước 8h30 sáng
Tags: